Change Language
۰
هجده سال است که در کنار شما هستیم

16 الی 12 550 322-026

​آریا اوج پرواز
شرایط و ضوابط عمومی سفرهای خارجی
سفر به هر یک از کشور های خارجی براساس قوانین کشور ها و شرکت های حمل کننده ایجاد می شود و از این رو آژانس هواپیمایی آریا اوج پرواز  برای مسافران خود این قوانین را نوشته و به روزرسانی می کند و مسافران قبل از خرید موظف به مطالعه آن هستند و هرگونه خرید بلیط که مغایر با قوانین نوشته شده باشد برعهده مسافر بوده و آژانس هواپیمایی آریا اوج پرواز  در قبال آن مسئولیتی ندارد.
لازم به ذکر است که این قوانین برای اتباع ایرانی بوده و اتباع سایر کشور ها می بایست قبل از خرید شرایط و مجوز سفر خود را با قوانین شرکت های حمل کننده و قوانین کشور مقصد بررسی نمایند و همچنین مسافرانی که با هواپیمایی ماهان سفر می کنند، در صورتی که کشور مقصد درخواست اخذ تست کرده باشد، مسافر می بایست حتما از آزمایشگاه های مورد تایید ماهان اقدام به تهیه تست نماید.

قوانین سفر به کشورهای خارجی

قوانین ورود به کشور ایران

سفر به این کشور مستلزم ارائه هیچ گونه مجوز رسمی نبوده و محدودیت های کرونایی این کشور کاملا لغو شده است.


قوانین ورود به کشور ترکیه

سفر به این کشور مستلزم ارائه تست منفی با اعتبار 72 ساعت قبل پرواز و یا ارائه کارت واکسن انگلیسی می باشد.
سفر به این کشور مستلزم ارائه هیچ گونه مجوز رسمی نبوده و محدودیت های کرونایی این کشور کاملا لغو شده است.

قوانین ورود به کشور امارات

مسافرهای غیرمقیم ملزم به تهیه ویزا و مجوز های ورود به این کشور می باشند.
مسافران دارای ویزای توریستی می بایست پرواز رفت و برگشت تهیه نمایند.
محدودیت های کرونایی این کشور کاملا لغو شده است.

قوانین ورود به کشور عراق

سفر به این کشور نیازمند ارائه هیچ گونه مجوز رسمی نبوده و محدودیت های کرونایی این کشور کاملا لغو گردیده است.

قوانین ورود به کشور عمان

مسافرانی که سفرشان به این کشور زیر 14 روز است، نیازی به تهیه ویزا ندارند ولیکن اگر مدت اقامت آن ها بیش از 14 روز باشد ملزم به تهیه ویزا هستند.
مسافران غیر مقیم ملزم به همراه داشتن بیمه مسافرتی می باشند.
مسافران غیر مقیم ملزم به تهیه بلیط رفت و برگشت می باشند.
مسافران غیر مقیم ملزم به همراه داشتن واچر هتل و پول به اندازه کافی می باشند.


قوانین ورود به کشور گرجستان

مسافران غیر مقیم ملزم به تهیه بلیط رفت و برگشت می باشند.
مسافران غیر مقیم ملزم به همراه داشتن واچر هتل و پول به اندازه کافی می باشند.
مسافران غیر مقیم ملزم به همراه داشتن بیمه مسافرتی می باشند.

قوانین ورود به کشور ارمنستان

سفر به این کشور نیازمند هیچ گونه مجوز رسمی نبوده و محدودیت های کرونایی این کشور کاملا لغو گردیده است.


قوانین ورود به کشور آذربایجان

مسافران غیر مقیم ملزم به تهیه ویزا و مجوز های ورود به این کشور می باشند.
مسافران غیر مقیم ملزم به تهیه بلیط رفت و برگشت می باشند.
ارائه کارت واکسن انگلیسی و دارای کد اعتبار سنجی برای مسافران بالای 18 سال الزامی است.

قوانین ورود به کشور قزاقستان

سفر به این کشور نیازمند ارائه هیچگونه مجوز رسمی نبوده و فقط مستلزم ارائه تست منفی با اعتبار 72 ساعت قبل از پرواز و یا کارت واکسن انگلیسی می باشد.

قوانین ورود به کشور تاجیکستان

مسافران غیر مقیم ملزم به تهیه ویزا و مجوز های ورود به این کشور می باشند.
ارائه تست منفی و یا کارت واکسن انگلیسی الزامی است.

قوانین ورود به کشور لبنان

مسافران غیر مقیم ملزم به تهیه ویزا و مجوز های ورود به این کشور می باشند.
مسافران غیر مقیم ملزم به تهیه بلیط رفت و برگشت می باشند.
کلیه محدودیت های کرونایی برای سفر به این کشور لغو گردیده است.

قوانین ورود به کشور روسیه

مسافران غیر مقیم ملزم به تهیه ویزا و مجوز های ورود به این کشور می باشند.
مسافران غیر مقیم ملزم به تهیه بلیط رفت و برگشت می باشند.
مسافران دارای گواهی واکسیناسیون کامل اسپوتینگ، سینوفارم، آسترازنکا، برکت، فایزر، مدرنا، جانسون نیازی به ارائه تست کرونا ندارند.
همچنین لازم به ذکر است از پذیرش مسافران با پاسپورت های افغانستانی و عراقی ممانعت خواهد شد.

قوانین ورود به کشور آلمان

مسافران برای سفر به کشور آلمان می بایست واجد یکی شرایط زیر باشند:
پاسپورت اتحادیه اروپا / ایسلند / نروژ / سوئیس / انگلستان / آمریکا / کانادا
اقامت اتحادیه اروپا / ایسلند / نروژ / سوئیس
ویزای تایپ D آلمان و حوزه شنگن دارای اعتبار
ویزای تایپ C آلمان
ویزای تایپ C حوزه شنگن مشروط به اینکه یک بار به کشور صادرکننده سفر کرده باشد
لازم به ذکر است محدودیت های کرونایی کشور آلمان لغو گردیده است و مسافران می توانند با اخذ مجوز های معتبر به این کشور سفر نمایند.

قوانین ورود به کشور انگلستان

مسافران برای سفر به کشور انگلستان می بایست واجد یکی شرایط زیر باشند:
پاسپورت اتحادیه اروپا / انگلستان / آمریکا / کانادا
انواع مجوز های اقامت، کارت اقامت انگلستان، مسافران دارای اقامت دائم که بیش از 2 سال خارج از انگلستان اقامت داشته اند و مجوز آنان ابطال گردیده، اجازه پرواز به انگلستان را نخواهند داشت.
لازم به ذکر است محدودیت های کرونایی کشور انگلستان لغو گردیده است و مسافران می توانند با اخذ مجوز های معتبر به این کشور سفر نمایند.


قوانین ورود به کشور اتریش

مسافران برای سفر به کشور اتریش می بایست واجد یکی شرایط زیر باشند:
پاسپورت اتحادیه اروپا / ایسلند / نروژ / سوئیس / انگلستان / کانادا / آمریکا
اقامت اتحادیه اروپا / ایسلند / نروژ / سوئیس
ویزای تایپ D اتریش و حوزه شنگن دارای اعتبار
ویزای C تایپ اتریش
لازم به ذکر است محدودیت های کرونایی کشور اتریش لغو گردیده است و مسافران می توانند با اخذ مجوز های معتبر به این کشور سفر نمایند.

قوانین ورود به کشور فرانسه

مسافران برای سفر به کشور فرانسه می بایست واجد یکی شرایط زیر باشند:
پاسپورت اتحادیه اروپا / ایسلند / نروژ / سوئیس / انگلستان / کانادا / آمریکا
اقامت اتحادیه اروپا / ایسلند / نروژ / سوئیس / انگلستان
ویزای تایپ D فرانسه و حوزه شنگن دارای اعتبار
ویزای تایپ C فرانسه و دارای اعتبار
ویزای تایپ C حوزه شنگن دارای اعتبار، مشروط به اینکه مسافر قبلا یکبار به کشور صادر کننده ویزا سفر کرده باشد.
لازم به ذکر است محدودیت های کرونایی کشور فرانسه لغو گردیده است و مسافران می توانند با اخذ مجوز های معتبر به این کشور سفر نمایند.

قوانین ورود به کشور کویت

مسافران غیر مقیم ملزم به تهیه ویزا و مجوز های ورود به این کشور می باشند.
مسافران غیر مقیم ملزم به تهیه بلیط رفت و برگشت می باشند.
کلیه محدودیت های کرونایی برای سفر به این کشور لغو گردیده است.


قوانین ورود به کشور هندوستان

مسافران برای سفر به کشور هندوستان می بایست واجد یکی شرایط زیر باشند:
پاسپورت هندوستان، اقامت هندوستان
کارت OCI ، کارت PIO
تمامی ویزاهای صادره از سمت هندوستان معتبر می باشد ولی مسافران می بایست بلیط رفت و برگشت تهیه نمایند.
کلیه محدودیت های کرونایی برای سفر به این کشور لغو گردیده است.
​​​​​​​

قوانین ورود به کشور قطر

مسافران غیر مقیم ملزم به تهیه ویزا و مجوز های ورود به این کشور می باشند.
مسافران غیر مقیم ملزم به تهیه بلیط رفت و برگشت می باشند.
مسافران ملزم به تهیه بیمه مسافرتی هستند.
محدودیت های کرونایی این کشور کاملا لغو گردیده است.

قوانین ورود به کشور پاکستان

مسافران غیر مقیم ملزم به تهیه ویزا و مجوز های ورود به این کشور می باشند.
مسافران غیر مقیم ملزم به تهیه بلیط رفت و برگشت می باشند.
ارائه تست منفی با اعتبار 72 ساعت قبل از پرواز به زبان انگلیسی و ارائه کارت واکسن معتبر الزامی است.

قوانین ورود به کشور ایتالیا

مسافران برای سفر به کشور فرانسه می بایست واجد یکی شرایط زیر باشند:
پاسپورت اتحادیه اروپا / ایسلند / نروژ / سوئیس
اقامت اتحادیه اروپا /ایسلند / نروژ / سوئیس
ویزای تایپ D ایتالیا و حوزه شنگن دارای اعتبار
ویزای تایپ C ایتالیا و دارای اعتبار
لازم به ذکر است محدودیت های کرونایی کشور ایتالیا لغو گردیده است و مسافران می توانند با اخذ مجوز های معتبر به این کشور سفر نمایند.


قوانین ورود به کشور تایلند

مسافران غیر مقیم ملزم به تهیه ویزا و مجوز های ورود به این کشور می باشند.
مسافران غیر مقیم ملزم به تهیه بلیط رفت و برگشت می باشند.
مسافران می بایست نسبت به تهیه تست منفی با اعتبار 72 ساعت قبل از پرواز و ارائه گواهی واکسیناسیون کامل اقدام نمایند.


قوانین ورود به کشور چین

مسافران غیر مقیم ملزم به تهیه ویزا و مجوز های ورود به این کشور می باشند.
مسافران غیر مقیم ملزم به تهیه بلیط رفت و برگشت می باشند.
مسافران می بایست نسبت به تهیه تست منفی با اعتبار 48 ساعت قبل پرواز از آزمایشگاه های مورد تایید ماهان برای کشور چین اقدام نمایند.

لیست آزمایشگاه های مورد تایید هواپیمایی ماهان:

آزمایشگاه پاتوبیولوژی ونک (تهران)
آزمایشگاه بیمارستان رسالت (تهران)
آزمایشگاه بیمارستان عرفان سعادت آباد (تهران)
آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش (تهران- اتوبان همت غرب )
آزمایشگاه بیمارستان پارس (تهران- بلوار کشاورز)
آزمایشگاه بیمارستان دی (تهران- خیابان ولیعصر)
آزمایشگاه آرمین (تهران- مطهری )
آزمایشگاه ویروس شناسی خاورمیانه- (تهران)
آزمایشگاه دنا ( تهران )
آزمایشگاه کیوان (تهران)
آزمایشگاه سما (تهران)
آزمایشگاه تهران لب (تهران)
آزمایشگاه تهران طب (تهران)
آزمایشگاه پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد (نجم آبادی-تهران)
آزمایشگاه نیکان غرب (تهران)
آزمایشگاه پاتوبیولوژی بقراط (تهران)
آزمایشگاه آفاق (تهران)
آزمایشگاه آریا (تهران)
آزمایشگاه ویروس شناسی پارت (تهران)
آزمایشگاه آرامش (تهران)
آزمایشگاه انستیتو پاستور (مخصوص مامورین دولتی دارای پاسپورت خدمت یا سیاسی)
آزمایشگاه رازی (کرج)
آزمایشگاه جهان (کرج)
آزمایشگاه پاتوبیولوژی آراد (کرج)
آزمایشگاه پارس ژنوم (کرج)
آزمایشگاه دنا (کرج)
آزمایشگاه مرکزی فردیس (کرج)
آزمایشگاه بهار (نظرآباد-هشتگرد)
آزمایشگاه قلی زاده-اسفندی (ورامین)
آزمایشگاه پاتوبیولوزی و ژنتیک آینده (ورامین)
آزمایشگاه پاتوبیولوژی امروز (شهر ری)
آزمایشگاه دکتر اکبر زاده ( مشهد)
آزمایشگاه نیکان ( مشهد)
آزمایشگاه پاتوبیولوژی مشهد ( مشهد)
آزمایشگاه تشخیص پزشکی ملل ( اصفهان)
آزمایشگاه پارک (اصفهان)
آزمایشگاه دکتر قاضی عسگر ( اصفهان )
آزمایشگاه آریا (اصفهان)
آزمایشگاه میلاد (اصفهان)
آزمایشگاه دکتر خلیلیان (اصفهان)
آزمایشگاه پیوند (شیراز)
آزمایشگاه سینا (شیراز)
آزمایشگاه دکتر صالحی (شیراز)
آزمایشگاه بیمارستان خصوصی پارس (رشت)
آزمایشگاه جم (رشت)
آزمایشگاه فرزان (همدان)
آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی بهسان (اراک)
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانشمند (اراک)
آزمایشگاه بوعلی (زنجان)
آزمایشگاه ویروس شناسی دکتر میرشهابی (زنجان)
آزمایشگاه فجر (ساری)
آزمایشگاه سلام (تبریز)
آزمایشگاه بوعلی (قم)
آزمایشگاه دانش (قم)
آزمایشگاه دکتر دبیری (کرمان)
آزمایشگاه هراز (آمل)
آزمایشگاه دکتر حکیمی آمل (آمل)
آزمایشگاه پاستور (بابل)
آزمایشگاه دکتر شهریار علیزاده (گرگان)
آزمایشگاه کاوش (گرگان)
آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکتر بیژن هدایتی (قائمشهر)
آزمایشگاه پاتوبیولوژی پارس (چالوس)
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی آوین ( ژنتیک امام علی-یزد)
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر احترام (کاشان)
آزمایشگاه پاستور (سنندج)
آزمایشگاه دکتر حسینی نسب (سنندج)
آزمایشگاه ژنتیک بیمارستان دکتر بسکی (گنبد کاووس)
آزمایشگاه پاتوبیولوژی شفا (گنبد کاووس)
آزمایشگاه ماهان ارومیه (ارومیه)
آزمایشگاه خاتم (قزوین)
آزمایشگاه و پاتوبیولوژی فرزام(قزوین)
آزمایشگاه نوین(زاهدان)
مرکز آموزشی درمانی پیامبر اعظم(بندرعباس)
آزمایشگاه آتش پرور(بندرعباس)
آزمایشگاه مای ژن(اردبیل)
آزمایشگاه رازی(کرمانشاه)
آزمایشگاه جم(کرمانشاه)
آزمایشگاه دکتر امیدواری (انزلی)
آزمایشگاه آریا(اهواز)
آزمایشگاه نوروژن (اهواز)
تنها آزمایشگاه مورد تایید ماهان برای انجام تست در مسیر چین آزمایشگاه بیمارستان پارس ( تهران ) می باشد.


رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید