• (021) 47623444 (026) 32255012

22 تیر 1398 - 17:43
قطار آنکارا

نحوه تهیه بلیط قطار آنکارا

شرکت حمل و نقل ريلي رجا به عنوان بزرگترين شرکت حمل و نقل ريلي مسافري کشور، در جهت گسترش خدمات به هم وطنان عزيز قطارهايي را به مقصد کشور ترکيه راه اندازي نموده ا

شرکت حمل و نقل ريلي رجا به عنوان بزرگترين شرکت حمل و نقل ريلي مسافري کشور، در جهت گسترش خدمات به هم وطنان عزيز قطارهايي را به مقصد کشور ترکيه راه اندازي نموده است. در حال حاضر قطارهاي شرکت رجا در مسيرهاي "تهران-وان" و "تهران آنکارا" طي مسير مي نمايند. هم وطنان گرامي مي توانند با مراجعه به مراکز فروش بليت اين شرکت در سراسر کشور نسبت به تهيه بليت قطارهاي مذکور اقدام نمايند.

 • نحوه انجام سفر
 • نحوه تهيه بليت
 • نحوه صدور بليت
 • مشخصات وسايل/چمدان مجاز همراه مسافر
 • عوارض خروج، مقررات گذرنامه و گمرک
 • خدمات  داخل  قطار
 • توضيحات مهم

 

قطار بين المللي تهران – وان - تهران

 • نحوه انجام سفر
 • در حال حاضر قطار تهران– وان ظهر روز يکشنبه از تهران حرکت نموده و نيمه شب روز دوشنبه به شهر تبريز مي رسد. قطار از ايستگاه تبريز نيز مسافر گيري نموده و بعد از توقف کوتاه به سمت ايستگاه مرزي رازي حرکت مي نمايد.  مسافرين در اين ايستگاه از قطار پياده شده و تشريفات گمرک و گذرنامه (خروج از ايران) را بجا مي آورند. سپس قطار به سمت ايستگاه مرزي کاپيکوي در راه آهن ترکيه حرکت مي نمايد. در اين ايستگاه نيز مسافرين از قطار پياده شده و  بطور مشابه تشريفات گمرک و گذرنامه (ورود به کشور ترکيه) را  انجام مي دهند. هر يک از توقفات مرزي و تشريفات اعلام شده در هر دو ايستگاه، حدودا دو ساعت بطول مي انجامد. در نهايت قطار پس از حرکت از ايستگاه کاپيکوي در صبح روز دوشنبه وارد ايستگاه مقصد يعني وان  مي شود. مدت زمان انجام اين سفر در مسير رفت يا برگشت حدودا 24 ساعت مي باشد.
 • شايان ذکر است قطار تهران – وان – تهران با توقف حدود 12 ساعت در ايستگاه وان مجددا به طرف تهران باز مي گردد. مسافريني که بخواهند 3 شب اقامت در ايستگاه وان داشته باشند مي توانند با قطار تهران – آنکارا – تهران به کشور ايران باز گردند.

 

قطار بين المللي تهران – آنکارا - تهران

 • در حال حاضرقطار تهران-  آنکارا در شامگاه روز چهارشنبه از تهران حرکت نموده و  صبح روز  پنجشنبه به شهر تبريز مي رسد.  قطار از ايستگاه تبريز نيز مسافرگيري نموده و به سمت ايستگاه مرزي رازي حرکت مي کند.  مسافرين در اين ايستگاه از قطار پياده و همانند قطار تهران-  وان تشريفات گمرگي و گذرنامه را بجا مي آورند .سپس قطار به سمت ايستگاه مرزي کاپيکوي در راه آهن ترکيه حرکت مي نمايد در اين ايستگاه نيز تشريفات گمرک و گذرنامه انجام مي شود. در نهايت قطار پس از حرکت از ايستگاه کاپيکويدر شامگاه روز پنجشنبه به وقت ترکيه وارد ايستگاه وان مي شود. مسافرين قطار، درياچه وان ترکيه را با کشتي عبور نموده و در صبحگاه روز جمعه  قطار ترکيه ايي، منتظر در آن سوي درياچه يعني ايستگاه تاتوان را سوار مي شوند.
 • مسافرين تهران – آنکارا  پس از حرکت از ايستگاه تاتوان و عبور از ايستگاههاي الازيق مالاتيا کايسري و سيواس ، در  صبحگاه روز شنبه به ايستگاه مقصد يعني آنکارا وارد خواهند شد. مدت زمان انجام اين سفر در مسير رفت يا برگشت حدودا 60 ساعت مي باشد.
 • قطار تهران -  آنکارا – تهران شامل دو قطار مي باشد يکي از تهران ( قطار ايراني)  و ديگري از آنکارا ( قطار ترکيه ايي) که هر دو به طرف در ياچه وان حرکت نموده و در اسکله وان مسافرين آنها با کشتي به طرف مقابل انتقال داده مي شود. در نتيجه در اين اسکله مسافرين دو قطار با هم جابجا شده و قطارها پس از تعويض مسافرين خود به مبدا حرکت اول باز مي گردند.
 • شايان ذکر است قطارهاي بين المللي در ايستگاههاي کرج، قزوين،زنجان، ميانه و مراغه نيز توقفات کوتاه خواهند داشت.
 • نحوه تهيه بليت
 • بليت قطارهاي بين المللي تهران-  وان و تهران-  آنکارا در کليه مراکز فروش بليت قابل ابتياع، مي باشد. نظر به اينکه لازم است گذرنامه معتبر مسافر و برگه پرداخت عوارض خروج ايشان،  قبل از صدور بليت توسط اپراتور آژانس کنترل شود، لذا امکان صدور اينترنتي بليت براي قطارهاي مذکور هنوز فعال نگرديده است.
 • قيمت بليت قطار تهران - وان در حال حاضر با احتساب تخفيفات قابل ملاحظه نسبت به نرخ اصلي آن که در جدول کرايه هاي مشترک راه آهنهاي خاور ميانه،  در مسير رفت يا برگشت ( بليت يکسره) به ميزان 225 هزار تومان بزرگسال و 130 هزار تومان خردسال مي باشد.  شايان ذکر است که تخفيفات ارائه شده بصورت موقت مي باشد.
 • نرخ کرايه قطار بين المللي تهران-  آنکارا و بالعکس به ميزان 7692500 ريال  بزرگسال و 4600000 ريال خردسال مي باشد. قيمتها بر اساس نرخ برابري ريال ايران با يورو بوده و به همين دليل متغير خواهد بود.
 • در ايستگاههاي وان و آنکارا و ساير ايستگاه هاي بين مسير در راه آهن ترکيه  نيز براي متقاضيان سفر،  بليت فروخته مي شود.

 

 • نحوه صدور بليت :
 • لازم است متصدي فروش نسبت به کنترل اعتبار گذرنامه، پرداخت عوارض و ويزاي مسافر اقدام و سپس در صورت اطمينان نسبت به صدور بليت اقدام نمايد.
 • مدت اعتبار گذرنامه مسافر بايد  تا پايان مدت سفر بوده و عوارض خروج قبل از صدور  بليت پرداخت شده باشد.
 • مسافرين ايراني احتياج به ويزاي ورود به کشور ترکيه را ندارند. مسافرين اروپايي و آمريکايي نيز در سر مرز بهنگام ورود به کشور ترکيه ويزا دريافت خواهند نمود. اما اتباع کشور هاي عربي، افغاني و پاکستاني قطعا قبل از سفر بايد ويزاي ورود به کشور ترکيه را داشته باشند. اتباع ساير کشور ها بايد قبل از درخواست بليت نسبت به لزوم اخذ ويزا از سفارت ترکيه اطمينان حاصل نمايند.

بهنگام صدور بليت:

 •  در محل " نام"  نام و نام خانوادگي را به زبان فارسي  وارد نمايد.
 • در محل " نام خانوادگي" نام و نام خانوادگي را  به لاتين وارد نمايد.
 • در محل "کد ملي" کد ملي مسافران ايراني را وارد نمايد. در صورتي که مسافر اتباع خارجي باشد بجاي کد ملي شماره پاسپورت ايشان بدون احتساب حروف و يا خط تيره وارد گردد.

مهم :  در حال حاضر نحوه صدور بليت به شرح فوق بوده در صورت اعمال تغييرات در بليت و در نتيجه تغيير نحوه صدور، مراتب متعاقبا اعلام خواهد شد.

 • مشخصات وسايل/چمدان مجاز همراه مسافر:
 • در اين قطارها وسايل و چمدان مجاز همراه هر مسافر در حدي است که در قسمت فوقاني کوپه قابل استقرار باشد (حدودا در ابعاد 30*40*50 سانتيمتر) . کوپه ها چهار نفره بوده و لازم است مسافرين حقوق يکديگر را رعايت فرمايند. اين قطارها داراي واگن ويژه  براي حمل بار مازاد  نبوده و وسايل همراه مسافر بيش از ميزان ذکر شده  اکيدا پذيرفته نخواهد شد.
 • عوارض خروج، مقررات گذرنامه و گمرک:
 • عوارض خروج از کشور، بايد قبل از خريد بليت پرداخت شود. در خصوص نحوه پرداخت عوارض و شماره حساب مربوطه و همينطور هرگونه استعلام يا اطلاعات مورد نياز مشابه در خصوص مشخصات گذرنامه و  مجوز هاي مورد نياز براي خروج از کشور،  بايد از طريق اداره گذرنامه کسب اطلاع شود.
 • مدت اعتبار گذرنامه در زمان عبور از مرز بايد حداقل 6 ماه باشد. گذرنامه بايد به هيچ عنوان مخدوش نبوده و صفحات آن کاملا سالم باشد. صاحب گذرنامه بايد در صورت نياز استعلام قضايي جهت مجاز بودن خروج از کشور را انجام داده باشد.
 • مقررات گمرک در مرز زميني رازي مشابه ساير مرزهاي کشور بوده و مسافرين بايد با استفاده از منابع اطلاع رساني گمرک جمهوري اسلامي ايران از مجاز بودن اشياء همراه خود، قبل از سفر، کاملا اطمينان حاصل نمايند. ميزان ارز، دارو ، دخانيات و ... نيز به همين ترتيب و در حدود مجاز و موارد مصرفي در حد مصرف شخصي مجاز مي باشد.    
 • در صورتي که مسافر بدليل عدم رعايت قوانين و دستور العمل هاي قانوني از جمله گمرک و گذرنامه توسط عوامل اين سازمانها در هر يک از ايستگاه هاي مبداء، طول مسير يا مقصد از قطار پياده گردد، هر گونه حق و حقوق خود در خصوص بليت وانجام سفر را از خود صلب نموده و لاجرم اشياء همراه وي نيز از قطار پياده خواهد شد. در خصوص موارد ياد شده شرکت رجا هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.
 • مسئوليت حفظ و  نگهداري از اشياء همراه مسافر به عهده خود مسافر بوده و لازم است مسافر در هر بازرسي و يا کنترل سازمانهاي ذيربط اشياء خود را کاملا در دسترس و آشکار به ايشان ابراز نمايد. لذا در صورتي که هر يک از سازمانهاي گمرک، گذرنامه، پليس و ساير سازمانهاي مربوطه، مسافر يا اشياء وي را توقيف کند، مسئوليت آن بعهده مسافر بوده و شرکت رجا در اين باره هيچگونه تعهد و مسئوليتي نخواهد داشت. 
 • خدمات  داخل  قطار:
 • چاي و بيسکويت بعلاوه پکيج (آب ميوه و کيک) در يک نوبت و در بدو سفر به همه مسافران ارائه خواهد شد. در صورت درخواست صبحانه کامل،  مسافرين بايستي در داخل قطار هزينه آنرا پرداخت نمايند.
 • ناهار يا شام،  بسته به درخواست مسافرين ارائه خواهد شد و آمار تعداد مسافرين که درخواست ناهار و/يا شام داده اند در ايستگاههاي بين راه سوال شده و نسبت به اين تعداد غذا از ايستگاههاي طول مسير تامين مي گردد.
 • توضيحات مهم:
 • حمل بار تجاري با قطارممنوع است.
 • با توجه به محدوديت بار مجاز در داخل کوپه ها لازم است مسافرين از آوردن بار اضافي اکيدا خودداري نموده و حق و حقوق ساير مسافرين هم کوپه خود را محترم شمارند.
 • از حمل يا پذيرش توشه اي ديگران جداٌ خودداري کنيد.
 • براي داشتن محيطي سالم در داخل قطار و حفظ نظافت و بهداشت همچنين جلوگيري از کثيف شدن روکش تختها،زباله و پس مانده هاي غذائي خود در داخل سطلها يا کيسه زباله هاي تحويلي بريزيد.
 • پريزهاي داخل کوپه هاي قطار فقط براي شارژ کردن موبايل و لپ تاپ مي باشد مسافران از هرگونه استفاده ديگر خودداري کنند.
 • حمل هرگونه حيوان زنده در داخل واگن مسافري اکيداٌ ممنوع مي باشد.