• (021) 47623444 (026) 32255012

05 خرداد 1398 - 15:27
رزرو هتل در آنتیگوا و باربودا و دریافت واچر

رزرو هتل در آنتیگوا و باربودا و دریافت واچر

رزرو هتل در آنتیگوا و باربودا و دریافت واچر
هتل هالکیون کوو بای رکس آنتیگوا آنتیگوا و باربودا - Halcyon Cove by Rex Resort All Inclusive
قیمت و رزرو هتل در آنتیگوا و باربودا و دریافت واچر 3 ستاره
منطقه : سنت جونز- St. John's
فاصله 6.5 مایلی تا مرکز شهر
فاصله 3.8 مایلی تا فرودگاه آنتیگوا

آدرس و شماره تلفن:

Dickenson Bay, St. John's, Antigua, Antigua & Barbuda

هتل جولی بیچ آنتیگوا آنتیگوا و باربودا - Jolly Beach Resort & Spa All Inclusive
هتل جولی بیچ آنتیگوا آنتیگوا و باربودا 3 ستاره
منطقه : بندر جولی - Jolly Harbour
فاصله 7.2 مایلی تا مرکز شهر
فاصله 8.2 مایلی تا فرودگاه آنتیگوا

آدرس و شماره تلفن:

Bolans Village, St. Mary's, P.O.Box W2009, Jolly Harbour, Antigua, Antigua & Barbuda

هتل آنتیگوا ویلیج آنتیگوا آنتیگوا و باربودا - Antigua Village
قیمت و رزرو هتل در آنتیگوا و باربودا و دریافت واچر 3 ستاره
منطقه : سنت جونز- St. John's
فاصله 6.5 مایلی تا مرکز شهر
فاصله 3.9 مایلی تا فرودگاه آنتیگوا

آدرس و شماره تلفن:

Dickenson Bay, St. John's, Antigua, Antigua & Barbuda

هتل آنتیگوا یاچ کلاب مارینا آنتیگوا آنتیگوا و باربودا - Antigua Yacht Club Marina
هتل آنتیگوا یاچ کلاب مارینا آنتیگوا آنتیگوا و باربودا 3 ستاره
منطقه : بندر فالموت - Falmouth Harbour
فاصله 5.4 مایلی تا مرکز شهر
فاصله 9.1 مایلی تا فرودگاه آنتیگوا

آدرس و شماره تلفن:

Antigua Yacht Club Marina, Falmouth Harbour, Antigua, Antigua & Barbuda

هتل ترنکوئیلیتی آنتیگوا آنتیگوا و باربودا - Tranquility Bay Antigua
هتل ترنکوئیلیتی آنتیگوا آنتیگوا و باربودا 3 ستاره
منطقه : بندر جولی - Jolly Harbour
فاصله 7.1 مایلی تا مرکز شهر
فاصله 8.1 مایلی تا فرودگاه آنتیگوا

آدرس و شماره تلفن:

Jolly Harbour, Jolly Harbour, Antigua, Antigua & Barbuda

هتل یپتون استیت آنتیگوا آنتیگوا و باربودا - Yepton Estate Cottages
هتل یپتون استیت آنتیگوا آنتیگوا و باربودا 3 ستاره
منطقه : سنت جونز- St. John's
فاصله 6.7 مایلی تا مرکز شهر
فاصله 5.7 مایلی تا فرودگاه آنتیگوا

آدرس و شماره تلفن:

Yepton Estate, St. John's, Antigua, Antigua & Barbuda

هتل کوکوز آنتیگوا آنتیگوا و باربودا - COCOS Hotel Antigua
هتل کوکوز آنتیگوا آنتیگوا و باربودا 3.5 ستاره
منطقه : کلیسای ولی - Valley Church
فاصله 7.7 مایلی تا مرکز شهر
فاصله 8.9 مایلی تا فرودگاه آنتیگوا

آدرس و شماره تلفن:

Valley Church Beach, Valley Church, Antigua, Antigua & Barbuda

هتل کیونا بیچ آنتیگوا آنتیگوا و باربودا - Keyonna Beach Resort Antigua - All Inclusive
قیمت و رزرو هتل در آنتیگوا و باربودا و دریافت واچر 3.5 ستاره
منطقه : جانسونز پوینت - Johnson's Point
فاصله 8.2 مایلی تا مرکز شهر
فاصله 9.9 مایلی تا فرودگاه آنتیگوا

آدرس و شماره تلفن:

Valley Road 25347, Turner's Beach, Johnson's Point, Antigua, Antigua & Barbuda

هتل هاوکسبیل بای رکس آنتیگوا آنتیگوا و باربودا - Hawksbill by Rex Resorts - All Inclusive
هتل هاوکسبیل بای رکس آنتیگوا آنتیگوا و باربودا 3 ستاره
منطقه : سنت جونز- St. John's
فاصله 7.8 مایلی تا مرکز شهر
فاصله 7.1 مایلی تا فرودگاه آنتیگوا

آدرس و شماره تلفن:

Hawksbill Beach, Five Islands, St. John's, Antigua, Antigua & Barbuda