• (021) 47623444 (026) 32255012

04 خرداد 1398 - 19:19
مدراک مورد نیاز برای ویزای ایتالیا

مدراک مورد نیاز برای ویزای ایتالیا

کشور ایتالیا یکی از کشورهای عضو پیمان شینگن است و در جنوب قاره اروپا قرار دارد و تمامی مسافرینی که قصد رفتن به کشور زیبای ایتالیا را دارند ، ....

 

کشور ایتالیا یکی از کشورهای عضو پیمان شینگن است و در جنوب قاره اروپا قرار دارد و تمامی مسافرینی که قصد رفتن به کشور زیبای ایتالیا را دارند ، باید حتما ویزای این کشور را دریافت کنند.مدارک لازم برای اخذ ویزای ایتالیا مشابه دیگر کشورهای شینگن است.اما هر سفارتخانه ای ممکن است مدارک متفاوتی دیگری نیز درخواست کند.
 
 
انواع ویزاهای کشور ایتالیا:
 
ویزای کوتاه مدت یا ویزای شینگن ایتالیا برای اقامت در طول اقامت 90 روزه در یک بازه زمانی180 روزه ، برای سفر به حوزه شینگن صادر می شود ، تنها مشروط بر اینکه تنها مقصد ، یا مقصد اصلی سفر ، کشور ایتالیا باشد. کشور های عضو پیمان شینگن دارای این اختیار هستند که در مرزهای ورودی کشورشان ، از ورود افرادی که از این قانون پیروی نکرده اند ، جلوگیری کند.
 
• ویزای توریستی ( شینگن) : ویزای توریستی شینگن ایتالیا برای افرادی صادر می شود که به هدف گردش و بازدید از جاذبه های زیبای گردشگری کشور ایتالیا ، قصد اقامت چند روزه و سه ماهه را در ایتالیا دارند.
• ویزای تجاری 
• ویزای پزشکی
• ویزای فرهنگی _ ورزشی
• ویزای تحصیلی _ تحقیقاتی
• ویزای ترانزیت فرودگاهی
• ویزای مقام های رسمی
• ویزای کودکان زیر سن قانونی
• ویزای افرادی که دارای همسر ایتالیایی هستند.
 

مدارک لازم جهت اخذ ویزای ایتالیا:

 
• اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاریخ حرکت تور ( امضا شده).
• اصل گذرنامه باطل شده ( در صورت وجود).
• فتوکپی از صفحه مشخصات گذرنامه و ویزاهای سه سال گذشته از جمله ویزاهای شینگن.
• تکمیل فرم مشخصات فردی ( به طور کامل ).
• 2 قطعه عکس 5*3 در 5*4 رنگی ، زمینه سفید و کاملا از روبرو و بدون عینک و جدید باشد.
• ترجمه انگلیسی شناسنامه از تمام صفحات برای اخذ ویزای ایتالیا الزامی است
•  ارائه ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به کار ، روزنامه رسمی ( آگهی تاسیس و تغییرات ) به همراه نامه معرفی نامه روی سربرگ شرکت ، پروانه کسب ، پروانه وکالت ، پروانه مطب و کارت نظام پزشکی مسافر.
* در گواهی اشتغال به کار در درخواست ویزای ایتالیا، باید نام و سمت مسافر ، میزان درآمد و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ تور ذکر شده باشد. ( همراه با مهر و امضا توسط شخصی غیر از مسافر بر روی سربرگ شرکت ).
* کسانی که فقط گواهی شغلی ( بخش خصوصی ) ارائه می دهند ، ارائه لیست 6 ماه گذشته بیمه اجتماعی با مهر و امضا نیز الزامی است.
* برای خانم های خانه دار گواهی اشتغال به کار همسر الزامی است.
• برای افراد محصل ، ارائه ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به تحصیل و برای اساتید حکم کارگزینی و اشتغال به کار هنگام ارائه درخواست ویزای ایتالیا الزامی است.
• برای افراد بازنشسته ، ارائه ترجمه انگلیسی حکم بازنشستگی و کارت بازنشستگی و آخرین فیش حقوقی الزامی است.
• ارائه پرینت انگلیسی حساب جاری بانکی 3 ماه گذشته با مهر و امضا ( توسط بانک مربوطه )
• *سپرده های بانکی با حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده برای هر نفر 000/000/400ریال باشد.
• ارائه ترجمه انگلیسی سند مالکیت به نام مسافر ( شامل تمامی صفحات )
• ارئه ترجمه انگلیسی رضایت نامه محضری پدر و مادر جهت سفر فرزندان زیر 18 سال با مهر تایید دادگستری و وزارت امور خارجه.
• ارائه اصل و کپی رزرو هتل برای برنامه سفر به ایتالیا.
• ارائه اصل و کپی بلیط یا رزرو بلیط هواپیما.
• اخذ بیمه مسافرتی شینگن با پوشش 50000 یورو .
طبق مقررات هر سفارت خانه ای در کشور ایران از جمله سفارت ایتالیا ، این حق را دارند که از افراد ، مدارک دیگری علاوه بر مدارک ذکر شده ، با توجه به شرایط هر فرد اخذ نمایند.
نکته:
ارائه ضمانت بازگشت نیز الزامی است.
کشور ایتالیا یکی از کشورهای عضو پیمان شینگن است و در جنوب قاره اروپا قرار دارد و تمامی مسافرینی که قصد رفتن به کشور زیبای ایتالیا را دارند ، باید حتما ویزای این کشور را دریافت کنند.مدارک لازم برای اخذ ویزای ایتالیا مشابه دیگر کشورهای شینگن است.اما هر سفارتخانه ای ممکن است مدارک متفاوتی دیگری نیز درخواست کند.
 
 
 
 

انواع ویزاهای کشور ایتالیا:

 
ویزای کوتاه مدت یا ویزای شینگن ایتالیا برای اقامت در طول اقامت 90 روزه در یک بازه زمانی180 روزه ، برای سفر به حوزه شینگن صادر می شود ، تنها مشروط بر اینکه تنها مقصد ، یا مقصد اصلی سفر ، کشور ایتالیا باشد. کشور های عضو پیمان شینگن دارای این اختیار هستند که در مرزهای ورودی کشورشان ، از ورود افرادی که از این قانون پیروی نکرده اند ، جلوگیری کند.
 
• ویزای توریستی ( شینگن) : ویزای توریستی شینگن ایتالیا برای افرادی صادر می شود که به هدف گردش و بازدید از جاذبه های زیبای گردشگری کشور ایتالیا ، قصد اقامت چند روزه و سه ماهه را در ایتالیا دارند.
• ویزای تجاری 
• ویزای پزشکی
• ویزای فرهنگی _ ورزشی
• ویزای تحصیلی _ تحقیقاتی
• ویزای ترانزیت فرودگاهی
• ویزای مقام های رسمی
• ویزای کودکان زیر سن قانونی
• ویزای افرادی که دارای همسر ایتالیایی هستند.
 

مدارک لازم جهت اخذ ویزای ایتالیا:

 
• اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاریخ حرکت تور ( امضا شده).
• اصل گذرنامه باطل شده ( در صورت وجود).
• فتوکپی از صفحه مشخصات گذرنامه و ویزاهای سه سال گذشته از جمله ویزاهای شینگن.
• تکمیل فرم مشخصات فردی ( به طور کامل ).
• 2 قطعه عکس 5*3 در 5*4 رنگی ، زمینه سفید و کاملا از روبرو و بدون عینک و جدید باشد.
• ترجمه انگلیسی شناسنامه از تمام صفحات برای اخذ ویزای ایتالیا الزامی است
•  ارائه ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به کار ، روزنامه رسمی ( آگهی تاسیس و تغییرات ) به همراه نامه معرفی نامه روی سربرگ شرکت ، پروانه کسب ، پروانه وکالت ، پروانه مطب و کارت نظام پزشکی مسافر.
* در گواهی اشتغال به کار در درخواست ویزای ایتالیا، باید نام و سمت مسافر ، میزان درآمد و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ تور ذکر شده باشد. ( همراه با مهر و امضا توسط شخصی غیر از مسافر بر روی سربرگ شرکت ).
* کسانی که فقط گواهی شغلی ( بخش خصوصی ) ارائه می دهند ، ارائه لیست 6 ماه گذشته بیمه اجتماعی با مهر و امضا نیز الزامی است.
* برای خانم های خانه دار گواهی اشتغال به کار همسر الزامی است.
• برای افراد محصل ، ارائه ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به تحصیل و برای اساتید حکم کارگزینی و اشتغال به کار هنگام ارائه درخواست ویزای ایتالیا الزامی است.
• برای افراد بازنشسته ، ارائه ترجمه انگلیسی حکم بازنشستگی و کارت بازنشستگی و آخرین فیش حقوقی الزامی است.
• ارائه پرینت انگلیسی حساب جاری بانکی 3 ماه گذشته با مهر و امضا ( توسط بانک مربوطه )
• *سپرده های بانکی با حداقل موجودی حساب جاری یا سپرده برای هر نفر 000/000/400ریال باشد.
• ارائه ترجمه انگلیسی سند مالکیت به نام مسافر ( شامل تمامی صفحات )
• ارئه ترجمه انگلیسی رضایت نامه محضری پدر و مادر جهت سفر فرزندان زیر 18 سال با مهر تایید دادگستری و وزارت امور خارجه.
• ارائه اصل و کپی رزرو هتل برای برنامه سفر به ایتالیا.
• ارائه اصل و کپی بلیط یا رزرو بلیط هواپیما.
• اخذ بیمه مسافرتی شینگن با پوشش 50000 یورو .
طبق مقررات هر سفارت خانه ای در کشور ایران از جمله سفارت ایتالیا ، این حق را دارند که از افراد ، مدارک دیگری علاوه بر مدارک ذکر شده ، با توجه به شرایط هر فرد اخذ نمایند.
نکته:
ارائه ضمانت بازگشت نیز الزامی است.