• (021) 47623444 (026) 32255012

02 آذر 1394 - 22:45

هشدار سفر به چین

هشدار سفر به چین

تور چین  , سفر به چین

 

- داشتن گذرنامه با اعتبار حداقل 6 ماه.

- دارا بودن ویزای معتبر ورود به چين.

- در صورت داشتن رواديد گروهی ضررورت دارد اصل برگه های رواديد گروهی همراه مسافر باشد.

- دقت در اعتبار مدت اقامت و خودداری از اقامت غير مجاز بدليل محكوميت به زندان و جريمه نقدی.

 

- داشتن بليط رفت و برگشت. برطبق قوانين دولت چين داشتن بليط برگشت برای کليه خارجيان متقاضی ورود به اين کشور ضروری است.

 

- داشتن ارز کافی برای سفر.

- تبديل ارز در مراکز رسمی و قانونی مانند بانک ها و هتل ها.

- با توجه به شيوع انتقال مواد مخدر و ساير اشياء غير مجاز از طريق جاسازی در بسته های کوچک و انتقال آن توسط مسافرين به خارج از کشور از پذيرفتن هر بسته يا شيئی از افراد ناشناس برای انتقال آن به خارج از ايران جداخودداری نمايند.

- براساس قانون چين ارتكاب بعضی از اعمال از جمله حمل ونقل و يا استعمال انواع مواد مخدر به هراندازه و جعل اسناد به هرشكل به اشد مجازات يعنی اعدام منجر خواهد گرديد.

- همواره مدرك شناسائی، نشانی و شماره تلفن محل سكونت خود و يا افرادی که با شما آشنا می باشند را همراه داشته باشيد.

- مراقبت از وسايل شخصی خصوصا گذرنامه وکيف پول بويژه درمراکز شلوغ و پر رفت و آمد از جمله بازارها و مراکز خرید.

- دقت زياد هنگام خريد از فروشگاه ها و باز نكردن برچسب مخصوص فروشگاه بر روی کيسه های خريد و حفظ و نگهداری رسيد خريد تا محل اقامت.

- پرهيز از حمل وجه نقد زياد هنگام خريد بمنظور جلوگيری از سرقت های احتمالی.

- پرهيز از هرگونه درگيری و نزاع باتوجه به قوانين چين درصورت درگيری ولو اينكه منجر به صلح و سازش شود جنبه عمومی جرم از نظر مراجعه قضايی چين قابل پيگيری بوده که در مواردی به دليل برهم زدن نظم عمومی طرفين از کشور چين اخراج گرديده اند.

- رعايت موارد اخلاقی و کمال دقت در ارتباط و معاشرت ها. براساس قانون مدنی چين جرايم سنگينی جهت موارد اخلاقی پيش بينی شده است.

- از تحويل دادن مدارك هويتی خود ( خصوصا گذرنامه ) به افراد غير مسئول جدا خودداری نماييد.

- باتوجه به افزايش کلاهبرداری های اينترنتی از انتقال وجه از طريق اينترنت جدا خودداری گردد.