• (021) 47623444 (026) 32255012

02 آذر 1394 - 22:24

گواهینامه بین المللی

گواهینامه بین المللی

گواهینامه بین المللی

بموجب اين گواهي بين المللي كه مدت اعتبار آن يكسال مي باشد مي توان بصورت موقت در   برخی کشورها به رانندگي پرداخت. بديهي است دارنده مجوز رانندگي بين المللي با داشتن اين مجوز نمي تواند قوانين و مقررات مربوط به شرايط اقامت و يا پرداختن به شغل و يا حرفه اي كه در كشورهاي مسير حركت او جاري و قابل اجرا مي باشد را ناديده انگاشته و يا نقض نمايد . اين گواهينامه علاوه بر زبان فارسي به 7 زبان بين المللي (‌انگليسي ـ فرانسوي ـ روسي  عربي ـ‌ آلماني ـ اسپانیائی ـ ژاپني)‌ نيز ترجمه گرديده است . مجوزهاي رانندگي بين المللي قابل تمديد نبوده و پس از انقضاء مي بايست نسبت به درخواست مجوز رانندگي جديد اقدام نمود .
يك گواهينامه بين المللي رانندگي كه بوسيله سازمان اتومبيلراني جهاني در آمريكا  صادر مي شود حاوي دو قسمت است، يك كارت پلاستيكي و كتابچه اي شبيه به پاسپورت.رانندگان بايد هميشه هردوي آنه را به علاوه گواهينامه اصلي خود همراه داشته باشند.

فرق اين گواهينامه با گواهينامه اي كه در ايران توسط سازمان گردشگري صادر مي گردد چيست؟
اولا اين گواهينامه يك ساله صادر مي گردد و بر خلاف گواهينامه صادره از آمريكا، كارت پلاستيكي ندارد و عزيزاني كه با اين گواهينامه به سفر رفته اند، اغلب كشورها از پذيرش آن سر باز مي زنند و اعتبار آن قابل قياس با گواهينامه صادره با سازمان بين المللي اتومبيلراني جهاني نيست.

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ج.ا.ا در سال 1314 برای فراهم آوردن موجبات آسایش و امنیت برای مسافران و جهانگردان تاسیس شده است و از همان زمان تاسیس به عضویت سازمان های FIA (فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی) و AIT (اتحادیه بین المللی جهانگردی) پذیرفته شده و فعالیت خود را در سطح بین المللی آغاز کرده است .

به موجب این گواهینامه بین المللی که مدت اعتبار آن یکسال و قابل تجديد است می توان در اکثر کشورهای جهان با اتومبیل رانندگی کرد این گواهینامه معتبر به هفت زبان بین المللی ترجمه می شود