• (021) 47623444 (026) 32255012

26 اردیبهشت 1398 - 11:55
رومینگ بین الملل

رومینگ بین الملل

رومینگ تلفن همراه

 

شرایط استفاده از رومينگ تلفن همراه
رومينگ، اعتباري است از توانايي يك مشتري تلفن سيار براي ارسال و دريافت تماس و داده‌ها و دسترسي به سرويس‌هاي ديگر هنگام سفر در بيرون از منطقه تحت پوشش شبكه خود.

سرويس رومينگ بين‌الملل براي سيم‌كارت‌ها با پيش شماره 0910 به‌صورت پيش فرض غيرفعال است و مالكان اين سيم‌كارت‌ها مي‌توانند با مراجعه به دفاتر بخش خصوصي و پرداخت وديعه‌ با حداقل مبلغ 200 هزار تومان نسبت به فعال‌سازي اين سرويس اقدام كنند.

به گزارش ايسنا، رومينگ بين‌الملل و هم‌چنين رومينگ با شبكه‌هاي روستايي WLL جزو سرويس‌هاي اپرتورهاي تلفن همراه از جمله شركت ارتباطات سيار كشور است.

رومينگ، اعتباري است از توانايي يك مشتري تلفن سيار براي ارسال و دريافت تماس و داده‌ها و دسترسي به سرويس‌هاي ديگر هنگام سفر در بيرون از منطقه تحت پوشش شبكه خود.

نخستين ارتباط رومينگ بين‌الملل در سال 1380 با كشور امارات برقرار شد و تاكنون برقراري ارتباط با 264 اپراتور فراهم شده و اين سرويس در 110 كشور فعال است.

سرويس رومينگ با شبكه‌هاي روستايي هم امكان استفاده از تلفن همراه در مناطق دورافتاده و روستايي كه تحت پوشش شبكه همراه اول نيست ولي در آنجا شبكه‌هاي روستايي WLL وجود دارد را فراهم مي‌كند.

مشتركان MCI قادر به كارگيري سيم‌كارت‌هاي خود در بيش از هزار روستا و جاده‌هاي روستايي بدون پوشش با تعرفه‌هاي موجود و بدون پرداخت هزينه اضافي مي‌شوند.

با اضافه شدن استان هرمزگان به مجموعه استان‌هايي كه رومينگ همراه اول با شكبه WLL آن‌ها برقرار است، تعداد استان هاي داراي رومينگ به 22 استان رسيد.
هم‌اكنون رومينگ سيم‌كارت‌هاي دائمي همراه اول با شبكه WLL استان‌هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، ايلام، اصفهان، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، زنجان، سيستان و بلوچستان، سمنان، قزوين، فارس، لرستان، كرمانشاه، كردستان، كرمان، گيلان، گلستان، مركزي، هرمزگان، همدان و يزد برقرار است.

هم‌چنين سيم‌كارت‌هاي اعتباري همراه اول در شبكه WLL يازده استان شامل استان‌هاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل، اصفهان، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، لرستان، فارس، مركزي، همدان و يزد آنتن مي دهد.

مشترك بايد از ليست آنتن‌هاي موجود دريافت شده روي مانيتور گوشي عبارت IR-70 يا 4321 را انتخاب كرده و پس از ظاهر شدن اين عبارت مي‌تواند از سرويس رومينگ شبكه روستايي استفاده كند.

اما سرويس انتقال اعتبار يكي از سرويس‌هاي تلفن همراه است كه مبلغ اعتبار را در مواقع ضروري در هر زماني و مكاني از خانواده تلفن‌هاي اعتباري همراه اول دريافت و ارسال مي‌كند.

براي استفاده از اين سرويس مي‌توان از ارسال كدهاي ميان‌بر استفاده كرد يا آن‌كه از تلفن گوياي 444 كمك گرفت.

در روش دوم مشترك با تلفن همراه اعتباري خود با شماره 444 تماس گرفته و با انتخاب عدد هشت وارد وارد منوي انتقال اعتبار شده و مي‌تواند مراحل را طي كند؛ اين سرويس براي هر بار انتقال 40 تومان است.

معرفی سرويس ‎‎‎‎رومينگ بين الملل
سرويسی که به مشترکان تلفن همراه اجازه می دهدتا از سیم کارت خود با همان شماره ، در شبکه های مخابرات کشورهای طرف قرار داد نيز استفاده کنند. (سرویس رومینگ بین الملل بعنوان یک توانایی برای مشترک تلفن همراه جهت ارسال و دریافت صوت و دیتا و ‎‎‎‎دسترسی به سرویس های دیگر در زمانی که خارج ازمحدوده جغرافیایی شبکه های کشور خود می باشد تعریف شده است.)
مشتركيني كه از سرويس رومينگ بين‌الملل استفاده مي‌كنند، هزينه مكالمات آنها، بر اساس تعرفه‌هاي كشور ميزبان محاسبه مي‌شود. قابل ذكر است، چنانچه مشترك ايراني، در كشوري به غير از ايران، به برقراري تماس مبادرت ورزد، اين نوع تماس، با تماس داخلي متفاوت بوده و با نرخ تماس بين‌الملل به مقصد ايران محاسبه خواهد شد.

تعرفه رومینگ بین الملل تلفن همراه

كساني كه به شهرهاي مرزي ايران مسافرت مي‌كنند، توجه داشته باشند كه در صفحه LCD تلفن همراه‌شان IR-TCI و يا IR-MCI موجود باشد. و اگر به غير از اين دو مورد به موارد ديگري برخورد نمايند، حاكي از آن است كه در حوزه سرويس اپراتور كشور همسايه قرار گرفته‌اند و كليه مكالمات به صورت مكالمات بين‌الملل محاسبه مي‌گردد. لذا به منظور جلوگيري از استفاده از رومينگ بين‌الملل و تحميل هزينه اضافي، به روش زير عمل نماييد:
وضعيت منوي Network گوشي تلفن همراه خود را در حالت Manual قرار داده و IR-MCI يا IR-TCI را انتخاب نماييد.
نحوه استفاده از سرويس رومينگ بين الملل
اين سرويس از طرف شرکت ارتباطات سيار برای تمامی سيم کارت ها ‎‎‎‎ فعال شده که تلفن همراه مشترکين،با ورود به کشورهای طرف قرارداد ، قابل استفاده می باشد.چنانچه سيم کارت بصورت اتوماتيک ، آماده برای استفاده نشود، مشترکين می توانند با ورود به منوی گوشی تلفن همراه خود، به شرح ذيل اقدام نمايند:
Setting ,network s‎electtttion, manual, ok ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ ‎‎‎‎
Aljawal, s‎electtt ‎‎‎‎ يا ‎‎‎‎ ‎‎‎‎ Etihad, s‎electttt. ‎‎‎‎
روش شماره گيری درزمان استفاده از سرويس رومينگ بين الملل
بمنظور برقراری تماس تلفنی به مقصد ايران مشترکين می بايست قبل از شماره مورد نظر کد کشور ايران(0098 ) را شماره گيری نمايند.(چنانچه شماره هايی که در phone book گوشی ذخيره شده اند بدون کد ايران باشد تماس ناموفق خواهد بود.)
‎‎‎‎ ‎‎‎الف- تماس با ايران (تلفن ثابت): شماره مورد نظر، كد شهر ، 0098
ب- تماس با ايران (تلفن همراه): شماره همراه مورد نظر0098

ميزان اعتبار سيم کارتهای تلفن همراه برای استفاده از سرويس رومينگ بين الملل
اعتبار: مبلغی که توسط شرکت ارتباطات سيار برای حداکثر ميزان استفاده از سرويس رومينگ بين الملل، درنظر گرفته شده وچنانچه کارکرد سيم کارتی از اين مبلغ تجاز نمايد، شرکت ارتباطات سيار مجاز به قطع تلفن همراه می باشد.
ميزان اعتبار: مشترکين تلفن همراه در هر دوره صورتحساب گيری ، مجاز به داشتن حداکثر000/800/1 ريال کارکرد رومينگ می باشند. که مبلغ کارکرد، درصورتحساب دوره ، منظور خواهد شد. (با توجه به اينکه فايلهای شارژينگ رومينگ بين الملل با تاخيرارسال می گردد ممکن است مبالغ رومينگ با توجه به زمان دريافت دردو دوره صورتحسابگيری منظورگردد.)
تذکر:
- مشترکين تلفن همراه می توانند به منظور جلوگيری از قطع تلفن، به يکی از ادارات مشترکين تلفن همراه، مراجعه نموده وبا توجه به نرخهای اعلام شده نسبت به افزايش اعتبار به ميزان دلخواه اقدام نمايند.
- چنانچه به هر دليل کارکرد رومينگ سيم کارتی، از مبلغ مشخص شده ، تجاوز نمايد، مشترک ملزم به پرداخت بدهی خود (به هر ميزانی) خواهد بود.
- مشترکينی که از طريق سرويس SMS اخطار قطع دريافت می نمايند، می توانند بمنظور جلوگيری از قطع تلفن ، از طريق يکی از بستگان ويا نماينده خود با مراجعه به مراکز مشترکين دولتی نسبت به پرداخت بدهی اقدام نمايند.
- مشترکينی که تلفن همراه آنان بدليل بدهی بيش از 000/800/1ريال قطع گرديده می توانند جهت وصل مجدد از طريق يکی از بستگان ويا نماينده خود با مراجعه به مراکز مشترکين دولتی نسبت به پرداخت بدهی اقدام نمايند.

مشترک گرامی اطلاع از نکات ذيل شما را در استفاده بهينه از سرويس رومينگ بين الملل کمک خواهد کرد:
• فعال سازي PIN CODE سيم كارت و قفل رمز دار گوشي سو استفاده هاي احتمالي در صورت سرقت يا مفقودي تلفن را كاهش و در صورت خاموش نمودن تلفن همراه در مكان هاي شلوغ احتمال سواستفاده از تلفن را در صورت مفقودي به حداقل مي رساند .
• در حفظ و نگهداري سيم كارت و گوشي خود حداكثر دقت لازم را به عمل آورده و آن را در اختيار افراد نا آشنا ، متصدي هتل و... قرار نداده و در موارد ضروري حتما" سيم كارت را از گوشي خارج نموده و نزد خود نگه داريد.
• بعد از پايان مكالمه با زدن دكمه قطع تلفن از قطع مكالمه خود اطمينان حاصل نمائيد تا هزينه ناشي از عدم قطع ارتباط رامتحمل نگرديد.
• چنانچه ارتباط شما به هر دليل برقرار نگرديد يا در حين انجام مكالمه ارتباط قطع شد و يا در صورت شنيدن هر پيامي ، حتما " با رعايت بند فوق از قطع ارتباط مطمئن و سپس اقدام به تماس مجدد نمائيد ، چنانچه تماس اوليه قطع نگردد برقراري ارتباط هاي همزمان موجب محاسبه هزينه هاي ناخواسته رومينگ خواهد شد.
• به مجرد شماره گيري (0098) هزينه هاي رومينگ محاسبه خواهد گرديد حتي اگر اين تماس بدون پاسخ يامنجر به شنيدن پيغام شبكه باشد و يا شماره گيري بصورت ناقص انجام گيرد شامل هزينه رومينگ خواهد شد.
• در صورت بر قراري ارتباط بين دو تلفن همراه ايراني در كشور ثالث براي تلفن همراه تماس گيرنده هزينه مكالمه به صورت بين الملل و براي مخاطب هزينه تماس دريافتي مطابق با تعرفه هاي اعلام شده محاسبه خواهد گرديد. بنابراين كاهش مدت زمان برقراري ارتباط را در کشور ميزبان توصيه مي نماييم.
• در صورت افزايش كاركرد تلفن همراه بيش از مبلغ 200 دلار اين شركت مجاز به قطع تلفن همراه بوده اما بدليل تاخير در ارسال اين اطلاعات امكان قطع دقيقا" در حد مجاز تعيين شده وجود نداشته و مسئوليت پرداخت بدهي به هر ميزان تا قبل از زمان قطع بر عهده مشترك مي باشد. ضمن آنكه احتمال انتقال بخشي از مبلغ كاركرد تلفن به صورتحساب دوره بعد وجود دارد.
• در صورت مفقود شدن گوشي بلافاصله مراتب را به يكي از بستگان درجه يك خود در داخل كشور اطلاع داده تا از طريق مراجعه به ادارات دولتي مشتركين نسبت به قطع آن اقدام نمايند.با توجه به وصل تلفن همراه پس از 20 روز توسط اين شركت ، توصيه مي گردد مالك تلفن همراه نسبت به مراجعه به اداره مربوطه و اخذ سيم كارت جديد اقدام نمايند.

رومينگ بين الملل ايرانسل

برای آنکه بتوانید از سرویس رومینگ استفاده کنید باید صورتحساب های قبلی خود را به طور کامل پرداخت کرده باشید.
• برای دریافت سیم کارت رومینگ خود، با خدمات مشترکین تماس بگیرید تا برای تحویل آن اقدام شود (از این پس سیم کارت جدید جایگزین سیم کارت فعلی شما می شود؛ بنابراین نیازی به بازگرداندن آن به ایرانسل نیست. توجه داشته باشید در انجام این جایگزینی شماره تلفن همراه شما تغییر نخواهد کرد).
• مبلغ 2 میلیون ريال سپرده رومینگ را پرداخت نمایید. این مبلغ قابل بازگشت است. شما باید این مبلغ را به شماره حساب 96/444440 بانک ملت به نام شرکت ایرانسل واریز نمایید. به یاد داشته باشید که شماره کدی که به هنگام رزرو سیم کارت رومینگ به شما داده می شود را روی رسید بانکی مرقوم فرمایید.
قبل از اینکه از ایران خارج شوید ...
برای پیشگیری از ایجاد هرگونه مشکل احتمالی، لطفاً پیش از آغاز سفر:
مطمئن شوید که ام تی ان ایرانسل با کشور مقصد دارای توافقنامه رومینگ است.
با مراجعه به یکی از توزیع کنندگان ام تی ان ایرانسل، تماس با خدمات مشترکین و یا از طریق اینترنت (E-care)، سرویس رومینگ را برای سیم کارت خود فعال کنید.

(برای تماس با خدمات مشترکین، با شماره 130 از تلفن همراه ایرانسل و یا 09351300000 از سایر خطوط تماس بگیرید. ضمناً به هنگام تماس با خدمات مشترکین، لازمست شماره سیم کارت جدید خود را ارائه نمایید.)

شروع رومینگ

سفر خوبی داشته باشید!
هنگامیکه از ایران خارج شده و به محدوده رومینگ بین المللی وارد می شوید:
• سیم کارت شما باید به طور خودکار به وضعیت رومینگ تبدیل شود. این تغییر وضعیت، حداقل 5 دقیقه پس از روشن کردن تلفن همراهتان در کشور مقصد به طور خودکار انجام می شود.
• اگر گوشی شما به صورت خودکار قابلیت تبدیل به حالت رومینگ را نداشته باشد، سیم کارت به شما پیغام می دهد تا گوشی خود را یکبار خاموش و روشن نمایید. همچنین می توانید به صورت دستی، تبدیل به وضعیت رومینگ را با استفاده از منوی خدمات ام تی ان ایرانسل سیم کارت خود انجام دهید. نام سرویس در منوی خدمات ام تی ان ایرانسل "رومینگ" می باشد. زیر این نام دو گزینه وجود دارد که عبارتند از "شروع رومینگ" (Start Roaming) و "پایان رومینگ" (End Roaming). (این منوی دستی، از نیمه اردیبهشت ماه 1386 فعال می شود)
پس از انتخاب "شروع رومینگ": اگر پاسخ OK را انتخاب نمایید، پیغام "لطفاً گوشی خود را خاموش و روشن نمایید تا از رومینگ لذت ببرید" (Please Re-start your phone to enjoy Roaming) را دریافت خواهید کرد. به این ترتیب، رومینگ سیم کارت شما فعال شده است.

در هنگام سفر ...

احساس تنهایی نمی کنید!
با سیم کارت رومینگ، حتی در سفر هم ارتباطتان را با خانواده و دوستان در هر جای دنیا که باشند حفظ می کنید؛ تنها کافیست دستورالعمل های زیر را دنبال کنید.

برقراری تماس به هنگام رومینگ:

برای تماس با يك شماره در کشوری که در آن هستید، همانند برقراری یک تماس بین شهری در ایران عمل کنید: [yes/ok] + شماره مورد نظر + کد شهر
برای تماس با يك شماره در خارج از کشوری که در آن هستید، همانند برقراری یک تماس بین المللی عمل کنید: [yes/ok] + شماره مورد نظر + کد شهر (بدون صفر) + کد کشور + کد خروجی
به طور مثال، هنگامیکه می خواهید از خارج ایران با شماره 12345678 در تهران تماس بگیرید، اینگونه عمل کنید: [yes/ok] + 12345678 + 21 + 98 + کد خروجی برای تماس با یک شماره تلفن همراه ام تی ان ایرانسل در آن کشور، مانند برقراری تماس بین المللی در ایران (همانطور که در بالا ذکر شده) عمل کنید. یعنی شماره تلفن همراه را به عنوان شماره مورد نظر وارد کنید و فراموش نکنید که "صفر" را از ابتدای شماره تلفن حذف کنید. مثلاً برای تماس با 09351550400، شماره 00989351550400 00989351550400 را وارد کنید.
دریافت تماس به هنگام رومینگ:
• هنگامیکه خارج از ایران هستید، درصورتیکه تمام تماسهایتان را به پیام گیر صوتی منتقل نکرده باشید، هر شخصی در ایران می تواند با شماره گیری تلفن
همراهتان با شما تماس بگیرد. (مانند مثال زیر)
• اگر شخصی از خارج از ایران بخواهد با شما در این شرایط تماس بگیرد، باید همانطور شماره گیری نماید که گویی شما در ایران هستید. (مانند مثال زیر)
09351550400 (اگر تماس گیرنده در ایران باشد) 00989351550400 00989351550400 (اگر تماس گیرنده خارج از ایران باشد)
و پیام کوتاه به هنگام رومینگ ...
هنگامیکه در خارج از کشور هستید و از سرویس رومینگ استفاده می کنید، می توانید کماکان از سرویس پیام کوتاه SMS استفاده نمایید.
 
پایان رومینگ
چقدر خوب که سیم کارتتان را همیشه به همراه دارید!
در پایان سفر، هنگامیکه به ایران باز می گردید:
سیم کارت شما باید بطور خودکار به وضعیت "پایان رومینگ" بازگردد؛ و یا با انتخاب گزینه "پایان رومینگ" ، پیغام " آیا به ایران بازگشته اید؟" (Are you back in Iran?) را دریافت خواهید نمود (این منوی دستی، از نیمه اردیبهشت ماه 1386 فعال می شود). اگر پاسخ شما به این پرسش OK باشد، پیغام "لطفاً برای خاتمه رومینگ گوشی خود را روشن و خاموش نمایید" (Please restart your phone to end Roaming) را دریافت می نمایید. بدین ترتیب، سیم کارت شما به حالت عادی بازمی گردد

همراه اول

 "روشن نمودن گوشی برای مشترکین همراه اول ۱۰۰% رایگان می باشد."
 
تعرفه های فیروزه ای رومینگ
   
ارسال
 پیامک
دریافت
 پیامک
مکالمه
با ایران
مکالمه
داخلی
مکالمه
 دریافتی
نام 
کشور 
۵۰۰۰
رایگان
۱۵۰۰۰
۱۵۰۰۰
۷۰۰۰
عربستان
۴۰۰۰
رایگان
۱۱۰۰۰
۶۰۰۰
۱۵۰۰۰
عراق
۷۰۰۰
رایگان
۳۰۰۰۰
۱۰۰۰۰
۱۰۰۰۰
امارت
۷۰۰۰
رایگان
۴۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۰۰۰۰
ترکیه
۷۰۰۰
رایگان
۳۰۰۰۰
۱۰۰۰۰
۱۰۰۰۰
افغانستان
۴۰۰۰
رایگان
۳۰۰۰۰
۱۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
آذربایجان
۴۰۰۰
رایگان
۳۰۰۰۰
۱۰۰۰۰
۷۰۰۰
قزاقستان
۱۰۰۰۰
رایگان
۵۰۰۰۰
۵۰۰۰۰
۱۵۰۰۰
ایتالیا

*  تعرفه ها به ریال می باشد.

*  مکالمات رند به دقیقه می شود.