• (021) 47623444 (026) 32255012

26 اردیبهشت 1398 - 11:55
سرویس‌های برنزی

سرویس‌های برنزی

سرویس‌های برنزی

مرحبا

 


زمانی مسافر از هواپیما پیاده می شود ، به کانتر مرحبا قبل از (Immigration) مراجعه کرده و سپس پرسنل مرحبا ، مسافر را از مسیر ویژه ای بدون معطلی در صف چک پاسپورت عبور می دهد 

 پروازهای ورودی : در طول پرواز، نام مسافر در electronic screen  قرار خواهر گرفت و استقبال ، قبل از immigration  انجام خواهد شد.

 

مکان استقبال : در ترمینال 1 ، در لژ مرحبا در محوطه A . در ترمینال 2 ، در بخش فروش مرحبا قبل از اینکه مسافر check in  شود و در ترمینال 3 ، در لژ اختصاصی مرحبا قبل از check in ، از مسافر استقبال خواهد شد.

 

این سرویس شامل:
.   خوشامد گویی و استقبال گرم از مسافر در بخش پروازهای ورودی
.   کمک و راهنمایی و همراهی در ترخیص کالا و تشریفات امنیتی


در پروازهای خارجی
.   تحویل ویزا
.   اسکورت و همراهی و رد شدن از security screen با تشریفات ویژه
.   کمک برای انتقال چمدان و کیف در بخش تسمه نقاله فرودگاه
.   همراهی تا زمان رسیدن دوستان و آشنایان در بیرون از فرودگاه

*سرویس حمل چمدان ها ملزم به پرداخت هزینه جداگانه می باشد

مرحبا سرویس