• (021) 47623444 (026) 32255012

26 اردیبهشت 1398 - 11:55
سرویس‌های طلایی

سرویس‌های طلایی

سرویس‌های طلایی

مرحبا

 

به ازای هر مسافر یکی از پرسنل مرحبا با تابلوی نام مسافر در راهروی اولیه منتظر می باشد. که اگر مسافران چمدان یا وسیله ای داشته باشند آنها را کمک می کنند و مسافر را از Gate ویژه ای بدون معطلی در صف چک پاسپورت عبور میدهند و بقیه چمدانهای آنها را تحویل گرفته و تا درب پارکینگ یا ایستگاه تاکسی می آورند
 

سرویس طلایی مرحبا برای مسافرین اسکورت ویژه ای به محض رسیدن دارد. راهنمای اختصاصی مسافر ، با همراهی او مسافرت را برای افرادی که ای سرویس را انتخاب کرده اند ، آسان می سازد

 

پروازهای ورودی
متشکل از اسکورت یک به یک است. در ترمینال ، به ازای هر مسافر ، یکی از پرسنل های مرحبا حالیکه تابلویی که نام مسافر در آن نوشته شده در دست دارند ، به استقبال مسافران می آیند.
کمک و راهنمایی کامل همراه با تشریفات ویژه
ترالی حمل وسایل و چمدان ها ( در صورت درخواست )
کمک در حمل وسایل و چمدان ها و تحویل چمدان ها از روی تسمه نقاله توسط باربر
اولویت برای استفاده از ماشین buggy برای ترانسفر در داخل فرودگاه ( در صورت درخواست و فقط در محدوده هایی از ترمینال 1 و 3  که از طرف مسئولین پرواز فرودگاه تایین شده است)
قابلیت دسترسی به لژ اختصاصی مرحبا
اسکورت و همراهی تا خارج از محوطه فرودگاه
مسافر همراه با باربر ویژه در محوطه check in مورد استقبال قرار خواهد گرفت
اسکورت کامل در حین check in ، immigration و تشریفات امنیتی
اسکورت از لژ مرحبا تا گیت خروجی
علاوه بر موارد فوق ، مسافران ترمینال های 1 و 3 فرودگاه بین المللی دبی ، به لژ اختصاصی مرحبا دسترسی دارند و می توانند از خدماتی نظیر نوشیدنی و مطالعه در لژ استفاده کنند

مرحبا سرویس