• (021) 47623444 (026) 32255012


سفارت خانه ترکیه

کشور
ترکیه
تلفن
(021) 35951100 - 33111202 - 33
فکس
(021)33117928 - 35951136
ایمیل
آدرس
ایران - تهران ، خيابان فردوسي پلاک 337
توضیحات
روز و ساعات کاري: يکشنبه تا پنجشنبه، ساعت 9:30 تا 12:30
نقشه