• (021) 47623444 (026) 32255012


فرم درخواست تور و بلیط داخلی

1. دقت نمایید که جهت درخواست تور ، فرم تکمیل و ارسال گردد.
2. موارد خواسته شده (اطلاعات شخصی) را به زبان انگلیسی و مطابق با مشخصات مندرج در گذرنامه وارد نمائید.
3. درقسمت شماره تلفن ثابت،لطفا" کد شهرستان محل سکونت را نیز وارد نمایید.
توجه : در صورت رزرو و ثبت نام در تور و ارسال درخواست ، استرداد و کنسلی امکان پذیر نمی باشد.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*